Kalendárium, svátky a tranzity

Kalendárium, svátky a tranzity

Rok Luny je rokem duality, vzájemnosti, zrcadlení a rokem očisty duše.
Numerologicky 2020 = 40 = 4.
Císař a velekněžka spolu jako milenci v šestikonečné hvězdě poznání moudrosti.
Je to rok práce na propojení duše a těla.
Naši intuici a sny bychom se měli naučit lépe propojovat s realitou hmoty.
Očista duše i těla.

MAPA ROKU

Tvořivý deník a kalendář pro astrojogu, sebereflexi a tvořivost.

Rok Luny 2020, je rokem nového pohledu na partnerství, vztahy, mateřství, intuici a vzájemné zrcadlení.

Je to především rok duše, který zobrazuji jako dvě labutě, dvě dvojky, které zrcadlově proti sobě tvoří svými těly srdce.

Dvojky jako spirály dvou vesmírů s ukotvenou plochou – linkou.

Dvě labutě, dvě dvojky s nulou, nový start v nové vzájemnosti, 20 + 20 = 40  a integraci ve čtyřce.

4, jako čtverec, pevnost, stabilita , řád a fyzická zdatnost , nebo rigidita uzavřená v pevnosti čtyř zdí a neměnnost. Kterou stranu hole si v tomto roce vybereme ?

Tarotovou kartou IV. Je Císař se zlatým pravidlem. „ Vládnu tím, že sloužím, sloužím tím, že vládnu .“

40 dní na poušti, 40 dnů deště a potopy, 40 let….předurčují změnu , obrat v roce následujícím, v roce 2021.

Je třeba impulzu duše ( 2 a tarotová karta Velekněžka ) k činu, kterou vnímáme intuicí, sněním, procítíme ji a s jemnou  pozorností jí vložíme prací do krystalické  hmoty ( 4). Obtiskneme impulz duše do reality hmoty.

Mladá labuť je šedá, ve svém vývoji a dozrávání se stává bělostnou.

Žije díky potravě ze dna vod, pluje po hladině, houpavě kráčí po zemi a hrdě a elegantně létá ve v-z-Duchu.

Spojuje tedy živly.

Miluje Lunu, básníky a milence. Je věrná . Po celý život , asi 50 let žije v monogamním páru.

Má ochrannou sílu, půvab i krásu, sebevědomí, intuici a odhodlanost plnit závazky.

Z ošklivého kačátka, které se nepodobá ostatním, může zkušenostmi a vnitřní krásou vyrůst elegantní, půvabná, bělostná labuť.

Je ladná a vyrovnaná, cítí se doma v emocích vod i v nebesích Ducha. Může být tedy materiální i duchovní zároveň. Pokud uvedeme emoce do vyrovnaného stavu, dostáváme se na zlatou střední cestu a v roce 2020 po té cestě můžeme plut ve stříbrném kočáře Luny.

Záleží jen na nás, jak naše stříbřité plavidlo budeme kormidlovat.

Tak jako baron Prášil který letěl se svým kočárem na Měsíc ? Nebo jako tentýž baron uvízlý v břiše velrybí obludy i se svým korábem, nebo si vybereme cestu na vystřelené dělové kouly ?

Baron byl snílek, romantik a fantasta, zároveň byl ale sběhlý lišák v realitě hmoty.

Velká setkání planet na nebesích v roce 2020, které spoluurčují působení Ducha doby.

1.

12. 1.  2020 Setkání Pluta a Saturna v Kozorohu  předznamenává rok 2020. Odehraje se 12. 1. 2020. Ukončuje se zhruba  37 letý cyklus, který započal perestrojkou.

Aktuální situaci na nebi, leden 2019 – prosinec 2020, s gradací přesné konjunkce 12.1.2020, je možné podle astrologie interpretovat jako vyjádření kvality času, nebo atmosféry Ducha doby. Pokud zalistujeme v historii, uvidíme, že současné rozvlnění oceánu nevědomí v každém z nás by mělo nějak navazovat na to, co se dělo mezi Saturnem a Plutem v naší minulosti. ( www.ografologii.blogspot.com )

Saturn představuje ve freudovské psychologii Superego, svědomí, autoritu, zatímco Pluto,  instinktivní, dosud neusměrněnou a nediferencovanou energii, princip slasti. Vizuálně si můžeme Saturn představit jako město s opevněnými hradbami, kdežto Pluto jako džungli, řeku a kanalizaci, která město ze všech stran obklopuje. Saturn představuje formu, zatímco Pluto hlubinnou sílu, která tuto formu může rozbít nebo tvarovat. 

Nejhlubším motivem Pluta je prověřit pravdivost a autentičnost toho, k čemu se přiblíží. Prohněte libovolnou formu až na dřeň a to nepravdivé a zastaralé „sešrotuje“ a odhodí, zatímco to pravdivé za očistného a mnohdy bolestného přerodu „vyloupne“. Dostáváme se tak skrze tvrdou slupku (Saturn) k pravdivému jádru, jadřinci (Pluto). Jdeme zde do morku (Pluto) kostí (Saturn), ke kostní dřeni, k místu, odkud povstává život (červené krvinky). To zastaralé přitom zemře. Staré struktury se zkompostují. Energie uvolněná jejich destrukcí se použije do služeb nově vznikajícího života. Ačkoliv se tedy celý proces může zdát drsný, fatální a strašlivý, ačkoliv se při něm chvějeme strachy a úzkostí, neboť právě procházíme drcením a trávením, má tento proces hluboký smysl, na jehož konci stojíme znovuzrození, svěží, mladí, noví, plní energie a tvůrčích sil, jako po jarním tání. Staré kry roztávají, staré hradby praskají, staré chrámy padají. Život vítězí. Energie přežití (Pluto) smete vše, co jí stálo v cestě. Povodeň smete hráz (Saturn). Ale jen tu, která nebyla v souladu se životem a zachováním života na Zemi. Skrze smrt starého je život posílen.

Během interakcí Pluto – Saturn jde o život. V nejvážnějším smyslu tohoto tvrzení. Během stávající konjunkce Pluto a Saturn v Kozorohu (2019 – 21) jde o téma zachování života na planetě Zemi. Vzhledem k tomuto takřka absolutnímu motivu se vše ostatní zdá vedlejší a všechno se tomuto cíli musí přizpůsobit. Transpersonální archetypické síly (Uran, Neptun, Pluto) působí na vše živé na Zemi v tomto směru. Situace je opravdu vážná, navzdory tomu, že většina lidstva od tohoto pohledu odvrací hlavu. (Nechce o tom nic slyšet, tváří se, že se nic neděje).

Shrnutí:

Ti, kdo slibují ráj, mnohdy přinášejí peklo. Ti, kdo procházejí peklem, mnohdy nalézají ráj.

Skrze konjunkci Saturn- Pluto v Kozorohu dochází k restartu vitálních sil Země a vyšednutí – recyklaci starých pravd a vzorů, na kterých stála naše civilizace. Ze starých pravd se stávají tlachy. Z kdysi živých mobilizujících symbolů pouhé omalovánky ze slabikáře.

Po jedinci se chce, aby ve svém organismu kultivoval svou Plutonskou sílu (archetyp bojovníka) spojenou s odpovědností (za svůj vývoj a stav planety Země).

Možná se budeme znovu utkávat s démony, které naše civilizace přivolala k životu v předešlých cyklech Saturn – Pluto. Setkáme se s zhmotněnými důsledky našich skutečných ambicí a hodnot, nikoliv těch proklamovaných. Exploatace přírodních zdrojů, snaha o světovou dominanci, kolonizace, intelektuální arogance, morální nadřazenost, hra na světového Šerifa a Spasitele.

Můžeme si zvolit, jak budeme reagovat na pocity znejistění. Zesílíme kontrolu a budeme investovat energii do ochranných zdí a mentálních úniků? Nebo dáme procesu důvěru a pokusíme se tady a teď najít novou autentickou reakci, jíž nelze opřít o staré a známé?

Potřebujeme se koncentrovat na integrální žlutou rovinu ve Spiral Dynamics, protože jen odtud mohou povstat vhledy a vize umožňující zachování života na Zemi.


Vizuální a zvukové příměry pro konjunkci Saturn – Pluto:

* gotika jako umělecký sloh, gotický nebo kalvínský chrám

* roztavená a znovu ztuhlá láva (magma); láva taví a rozechvívá kámen 

* hořící nebo rozpadající se chrám, klenba (Notre Dame)

* bolestně extatický průchod porodním kanálem

*Bachova toccata d moll

*spojení absolutní struktury, tvrdosti a tlaku: diamant 


Další konjunkce Saturn – Pluto nás čeká až v roce 2053. Dočkáme se jí?

2.        

Jupiter a Saturn je většinu roku ve znamení Kozoroha, kde pracují na transformaci ve sféře nejhrubší hmoty, skály kozorohů – základů všeho hmotného, na čem stavíme. Po neuvěřitelných 218 ti letech se tito dva králové, setkají poprvé v jiném živlu než v zemském. Tím dnem bude slavnostní zimní Slunovrat 21. 12. 2020.

Jupiter vládne Duší ve hmotě, Saturn vládne Hmotou v Duši. Mají prohozené role. Jak příhodné, že se setkávají v nejdelší noci, v bodu obratu Slunce – Slunovratu.

Kněz, učitel a ten který rád užívá života a radosti – Jupiter, se Saturnem –  praktikem, tím kdo zastává řád, nikomu nic neodpustí, klepe na hodinky a říká: „ Je čas jít do práce. Vše zaznamenávám. Bez disciplíny a dokončování věcí se neposunete.“

Setkají se v revolučním, reformátorském znamení „ velkého nadhleďáka “ Vodnáře, v živlu vzduchu.  Vodnář je velkým inovátorem, který se nebojí změn, ba naopak, vyloženě si libuje v totálních obratech.  Nemá rád kostlivce ve skříni a svým dechem, duchem, vše šmahem vyhání uragánem změn myšlení a nezaujatosti. Hmota ale není tak rychlá. Kosti rostou ve hmotě dlouho, myšlenky jsou rychlé. Co z toho může být? Necháme se překvapit. Záleží na každém z nás,  jak a v jakém vědomí přispějeme.

Uran, vládce Vodnáře, řečeného Aquarius, se dalších 6 let bude nacházet v zemském znamení Býka, kde rovněž začal přeskupovat materiálno. Starý vládce Vodnáře- Saturn a nový vládce Vodnáře– Uran, se tedy vlastně začnou razantněji dotýkat hmotné realizace Ducha ve hmotě.  Rok Luny – rok Duše je v tom podpoří a pomůže zdánlivé protiklady přemostit svou laskavostí, intuicí a mateřskou něhou.

Kdo toho využije, hurá.  Další rok, rok Saturna 2021 už tak něžný nebude. Bude především důsledný na “nedodělky“a bude velmi prověřovat. Takže dokud to jde po dobrém, nebuďme leniví a využijme relativně vlídných měsíčních proudů k rekonstrukci našeho vnímání reality. I tyto proudy budou již dost dynamické, budou se odehrávat v kauzálním, tedy karmickém těle zvířetníku.

Kostlivce vyhoďme dobrovolně, pozorujme sny a reálná vnuknutí a plujme po inspiraci Luny, než zaklepe na vrata paní Zubatá, Saturn, Čas roku 2021, který už žádný Čas navíc na hlouposti a mazání bolístek nedá.

Máme šanci oprostit se od starého myšlení, starých dogmat a moudře se rozhodnout jaké změny jsou u nás nutné.

3. Saturn

23. 3. 2020 Přejde Saturn poprvé do Vodnáře, 2. 7. 2020 Zacouvá zpět do svého domovského znamení Kozoroha a 21. 12. 2020 se definitivně přesune do znamení Vodnáře, kde se zároveň ve velké konjunkci setká s Jupiterem. Bude procházet celý rok kauzálním – karmickým tělem zvěrokruhu. Máme možnost si živě uvědomit příčiny a následky situací, v nichž se ocitáme a soustředit se na oživující změny a svobodu, ať už změny mají jakoukoliv formu.

4. Jupiter je ve znamení Kozoroha

Jupiter je ve znamení Kozoroha a vyžaduje zde realizaci “ Dobra“ ve hmotě.  V Kozorohu působí do 19. 12. 2020, kdy vstoupí do Vodnáře.

9. 1. 2020 se Jupiter spojí v konjunkci s ocasem draka – sestupným, jižním uzlem. Bude požadovat dotáhnutí věcí do konce, do hmoty, do realizace. Podpoří naše základy, naší 1. čakru a to často na úkor našich ideálů. ( opozice na dračí hlavu )

5. Jupiter, Pluto a Saturn

Období Mikulášské – začátek prosince  2020* Jupiter, Pluto a Saturn si budou nejblíže začátkem prosince 2020. Nastane silná trojkonjunkce – setkání tří strýčků J v pevném znamení Kozoroha, kde ukončují pomalu svou vládu. Kněz, Generál a Zákonodárce zde budou rokovat o tom, co s námi udělají další roky s přihlédnutím k stávajícímu vědomí lidí. Jak silně a jakým způsobem budou obdarovávat, brát, třídit, nebo tlačit na pilu ve vývoji lidí na planetě Zemi. Půjde zřejmě o takový adventní dýchánek, sumírování vlivů, možností a zhodnocení posunu při průchodu Kozorohem,  z  kterého podle toho jak jsme byli pilní, nebo líní, dobří, nebo zlí, nás dá čert do pytle, nebo nám nadělí Anděl s Mikulášem „dárečky“ .

*V Kozorohu budou většinu roku Jupiter, Saturn a Pluto. Rok bude tedy o nových osobních, společenských i hmotných základech, stavbách, rekonstrukcích a přestavbách a to na všech úrovních. Budeme přehodnocovat, nově stavět své ideály, myšlenky a sny.

6.Uzly

Do 6. května 2020 je Jižní a Severní uzel na ose Kozoroh x Rak, neboli Dračí hlava v Kozorohu a Dračí ocas v Raku. Je potřeba převzít zodpovědnost za sebe a své chování a činy, umožnit některým situacím, stavům a emocím, aby skončily, nebo se transformovaly. To co se odehrálo v minulosti, nechat minulostí a upravit a překonat emoční reakce vytvořené minulostí.

Od 6. Května 2020 bude Dračí hlava v Blížencích a Dračí ohon ve Střelci. Ti kdo byli zvyklí žít sami, nebo měli své neměnné názory a pravdy, špatně přijímali požadavky a názory společnosti, by měli pocítit snahu přiblížit se ostatním lidem. V této konstelaci je možné využít sílu severního uzlu v Blížencích a pokusit se včlenit do společnosti,  bez ohledu na strach z reakcí a probudit hravost a rozličné možnosti komunikace.

7.Lilith

27. 1. 2020 se přesune černá Luna, neboli Lilith do znamení Berana.  Bude tedy působit na Atmanickém těle horoskopu. Může vést k radikální změně nebo ztrátě víry, bude ukazovat jak jsou na tom lidé co se týče napojení, může být šířen strach z násilí a agrese.  Zesíleno bude téma strachu ze života “porodní traumata“. Výzva je tedy především v odstranění strachu ze života.

21. 10. Se Lilith přesune do Býka, kde utvoří v prosinci, přesně 22. 12. konjunkci s Uranem.

Bude se jednat o bitevní pole vlastnění a nedostatku, toho co vlastnit s vlivem Urana, co vlastně má smysl vlastnit a kde je skutečný poklad.  Majetek, hmota a peníze jsou centrálním tématem. Můžou být radikálně vzaty, nebo darovány.

Černá Luna posiluje nezávislost a originalitu Urana. V případě dobrých aspektů k ostatním prvkům horoskopu, to může být extrémně tvůrčí aspekt.
Lilith a Uran mají mnoho společných rysů: zálibu v nezávislosti, nechuť k rutinám a k čemukoli, co může být vnímáno jako zotročení a omezení, spříznění s originálními věcmi a rebelskou (ne-li přímo odbojnou) povahou. (V kabalistické mytologii byla Lilith Adamova první žena. Vzbouřila se a opustila ho, protože mu nechtěla být podřízena).

Co tedy bude vyvádět Lilith s Uranem v Býku na Slunovrat, ve chvíli kdy Saturn a Jupiter vešli do Vodnáře, do domu, kde vládne Uran? Vzhledem k pozitivním vazbám Slunce a Merkura je možné vejít do silně tvořivé a radikální komunikace společnosti v přerodovém období.

Co je skutečně důležité na Vánoce a v čase Adventu?  Komunikace, změna, stavba skutečných hodnot. Jaké jsou ty skutečné dary? Proč se slavil dříve Slunovrat? Tentokrát jsou nebesa velmi silná, jasná a v důrazné pozici. Tlačí a ukazují na skutečné dary vzájemnosti, komunikace, vnímání se navzájem a možnosti pochopení, nebo toho všeho přesně naopak. Jak pro koho….

Konstelace Jupiter a Saturn v konjunkci, jsou konstelací  Betlémské hvězdy, která přichází neuvěřitelně, nebo dokonale matematicky, božsky, přesně na Slunovrat. Černá Luna a Uran jsou velcí reformátoři, rebelové.  Stín Luny ve chvíli Slunovratu, paprsku který se navrací je jako uhelný prubířský kámen. Věřím že toto je klíčové setkání, geneze změny, nezměnitelné kliknutí, další velký  impulz prozření.

Nastane Uranský moment, který bude vnímán a slyšen Merkurem a Sluncem. Mnoho lidí i tzv. nevěřících pocítí a uslyší dřeň informací. Navíc Uran od březnové rovnodennosti 2020 vládne Českému království. Co si máme tedy vzít k našemu Lvímu srdci Českého národa? Jakou esenci utvořit z tak různorodých, naprosto nových  radikálních vlivů? Nejste v tom sami. Jsme v „TOM „ všichni… J

8.Selena – Bílá Luna

Selena – Bílá Luna, je ve Vahách do 14. 5. 2020, kde vnáší svou záři do vztahů a partnerství.  Jde o téma “k čemu vztahy vlastně jsou“?

Od 14.5. je Selena ve znamení Štíra, kde prozařuje a pracuje s hlubokými  i podvědomími strachy ze smrti, sexuality, pronásledování… lze využít k vysvobození a transformaci traumat.

12. 12. 2020 přechází  Bílá Luna – Selena do Střelce, kde prozařuje různé možnosti vyučování a učení se. Jak správně učit, nebo od jakého učení odejít ? Učení může být i v podobě inspirujících cest.

9.Chiron

Zraněný léčitel – Chiron je v Beranu, kde zesiluje stará zranění a může naším vědomím přístupem pomoct uzdravovat situace z dětství a staré i nové rozpory mezi dětmi a rodiči. Vše se zesiluje kvůli možnosti změny, uvědomění a nutnosti s tématem pracovat, uzdravit se.

4. 3. 2020 Nastává konjunkce Černé Luny – Lilith s Chironem.  Budou nás nutit si vyčistit stíny a zranění.

10. Pluto, konjunkce Jupiter

5. 4., 30. 6. A 12. 11. 2020 budou nastávat přesné konjunkce Pluta a Jupitera v Kozorohu. Jupiter zveličí Pluta svým působením. Může zvětšit ideologie a dogmata v nás nebo obecně.

Může jít i o “požehnané ničení “, vzhledem k tomu že se setká kněz – Jupiter a generál – Pluto.

Tématy jsou:  mocný charizmatický vůdce, společenské změny, náboženská síla. Aspekt se může projevovat jako silně pocitový, pocitem zbožnosti v reálných situacích, může napomáhat umělecké procítěné činnosti, touze po cestě “ jinam“.

11. Prozerpina – Persefoné

31.8.2020 Se setká Prozerpina – Persefoné s Neptunem –  Poseidonem.

Půjde o velké setkání vyšší střízlivosti, nadhledu nad manipulací s opojením, sny, intuicí, skrytými věcmi a situacemi, podvědomím, pro některé i blázněním nebo opilstvím.  Celý den bude výjimečný a sváteční.  Prozerpinu a Neptuna ve velkém trigonu doplní Venuše v Raku a Slunce v Panně, které dokreslí na nebesích trigon ve tvaru draka. Prozerpina a Merkur jsou vládci Panny.  Merkur je v tento den rovněž v Panně. Jedná se o poslední den prázdnin – pondělí, den Luny. Myšlenky a rozhodnutí v tomto období a specificky tento den projdou velkým sítem. U většiny z nás se může velmi změnit pohled na svět, na naše vnímání a to vesmírně – globálně. Globální mysl, umožňuje změny v myšlení, fylosofii a chápání věcí. Méně sobecky, více vesmírně, pro blaho všech. Aspekt je velmi umělecký, v tichosti a bez pompy objevitelský a tvořivý. K Venuši jsou v opozici tři strýčci ( Pluto, Jupiter a Saturn v Kozorohu ), kteří se svou mantru pracuj, buduj, buď v řádu a klepu si na hodinky, říkají kněžce lásky a inspirátorce …Je třeba pracovat, uklízet ve hmotě, nikoliv jen tak trajdat, tančit a snít. Vlastně je to obraz naší mysli, obraz konce prázdnin, který těžce nese návrat z prázdnin do školní lavice. Sny je potřeba napsat do sešitu, vylehčenou rozvolněnou mysl předat realizaci na tomto světě a činem je přivést k životu. Nechce se, ale pokud bude konstelace přijata a využita, může vzniknout krása, moudrost, ušlechtilost a užitek v jednom.

*Toť vše z hlavních impulzů bohaté nabídky nebes pro astrojogíny a rok 2020*

….podle Čínského kalendáře ?

Do roku Krysy vstoupíme 25.1.2020. Bude to konkrétně Krysa v kovu. Obecně by to měl být rok úspěšný, přející budování kariéry a profesního vzestupu. Lidé by měli být družní a přátelští. Je to rok businessu a podnikání, nových projektů a nových začátků. Krysa je přizpůsobivá a je to často proto, že sleduje nějaký svůj záměr. Proto by tento rok měl přát diplomacii a různým dohodám.

To platí jak pro politiku, kde dojde zřejmě k mnoha změnám a ukončení vlekoucích se jednání, ale i v partnerských vztazích. Krysa chce mít jasno. Chce dokončit a pokračovat dál. To samozřejmě může mít dopad jak na sňatky, tak i na rozvody. Těch si letos užijeme dost (i díky dvojce, která  tento rok vládne). Prostě uděláme jasno a jdeme dál. Jestli totiž Krysa něco není, tak tolerantní dobrák jako její předchůdce Vepř.

Rok 2020 z pohledu Tartarijského, Slovanského kalendáře, budeme do 22. 9.2020 v roce „ Žlutého Draka“.

Tedy v roce, kdy se společnost sjednocuje ve jménu ekologie.  Je vhodnější nazývat tento rok, rok ochrany elementů – živlů. Letošní rok přináší sucho, prachové bouře, požáry a hlad, následkem zničení úrody, která hoří až k kořenům. Letos se rodí lidé obdaření  mimořádnými schopnostmi léčitelství a čarodějství, takže celý jejich život bude naplněn těmito dary. Tito lidé nebudou tolerovat klevety a pomluvy.

Od 22. 9. 2020, budeme jeden rok, opět do podzimní rovnodennosti v roce „ Zeleného Hada“.

Je to rok nebezpečí realizace nezdravě pojatých myšlenek a uvalení cizí psychologie na lidstvo. Jde o psychologii, která přináší zmatek do veřejného povědomí a myšlení. Nezdravě pojaté myšlenky končí neúspěchem. Zelený had je symbolem moudrosti i zrady a lstivosti. Evidentní je, že půjde o rok zkoušek našeho vědomí, svědomí a moudrosti.

Zelený had v pohádce od Goetha „ O Zeleném Hadu a Krásné Lilii “, přemostil světy, zlomil kletby minulosti a sám se transformoval ve Zlato – Moudrost. Protože už přišel čas…